Galatasaray Üniversitesi’nde gerçekleştirilen İngilizce Seviye Tespit Sınavı, Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni / CEFR kapsamında belirlenen B2 seviyesine uygun olarak  yapılmaktadır. B2 seviyesinin gerektirdiği yetiler aşağıdaki şekilde verilmiştir:

CEFR LEVEL

Listening/Speaking

Reading

Writing

B2

CAN follow or give a talk on a familiar topic or  keep up a conversation on a fairly wide range of topics.

CAN scan texts for relevant information, and understand detailed instructions or advice.

CAN make notes while someone is talking or write a letter including non-standard requests.

B2 seviyesindeki bir öğrencinin:
- Konuşma ve yazma dilinde soyut ve somut konuların ana fikirlerini anlayabilmesi,
- Pek çok farklı konuda yeterli aktif ve pasif kelime bilgisine sahip olması,
- Spontane ve akıcı düzeyde iletişim kurabiliyor olması,
- Belli bir konu üzerinde fikirlerini beyan edebilmesi ve
- Pek çok farklı konuda ayrıntılı yazıları okuyup yorumlayarak cevaplayabilmesi beklenir.

Galatasaray Üniversitesi İngilizce Seviye Tespit Sınavı, yazılı ve sözlü olmak başlıca iki ana bölümden oluşmaktadır. Her öğrenci yazılı sınavını tamamladıktan sonra, sözlü sınava alınmaktadır. Her öğrencinin sözlü sınav tarihi ve saati önceden belirlenmiş ve ilan edilmiştir. Sınav soruları, toplam beş başlık altında toplanabilir: Okuma, dil bilgisi, dinleme, yazma ve konuşma. Her bir başlığın sınav notuna etkisi eşit olup, not hesaplanırken ağırlığı %20’dir. Yazılı sınav, 90 çoktan seçmeli soru ve 1 kompozisyon yazma sorusundan oluşmaktadır. Yazılı sınavın süresi 120 dakikadır. Yazılı sınavdaki, çoktan seçmeli soruların sayı ve puan dağılımı aşağıdaki şekildedir:

Ölçülen beceri

Soru sayısı

Puan

Okuma (Reading)

20

20

Dil Bilgisi (Use of English)

30

30

Dinleme (Listening)

10

25

Yazma (Writing)

1

25

Yukarıda soru dağılımı verilmiş sınav, çoktan seçmeli sorular ve bir kompozisyon yazma sorusundan oluşmaktadır. Sınavın süresi 120 dakikadır.