Ekte listede adı geçen öğrencilerimiz için 09.09.2015 Çarşamba günü Saat 10.00'da İngilizce, Almanca, İspanyolca, Osmanlıca Yabancı Dil Seviye Yeterlik Sınavları düzenlecektir. Bu dersleri almış olup başarısız veya devamsız olan öğrenciler bu sınavlara girmek zorundadır. Sınava girecek öğrenci listeleri EK'te sunulmuştur.
10.09.2015 Perşembe günü Saat 10.00'da İngilizce Seviye Tespit ve Muafiyet Sınavı yapılacaktır. Sınava girecek öğrenci listeleri ve sınıf listeleri ekte sunulmuştur.

Ek : 10.09.2015 saat 10.00'da yapılacak olan İngilizce seviye tespit ve muafiyet sınavı sınıf listeleri